paslaugos

Vandentvarkos objektų projektavimas:
• nuotekų valymo įrenginių projektavimas;
• vandens ruošimo įrenginių projektavimas;
• vandens gerinimo įrenginių projektavimas;
• kitų objektų projektavimas.

Inžinerinių tinklų projektavimas:
• vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas;
• nuotekų perpumpavimo siurblinių projektavimas;
• elektros, ryšių tinklų projektavimas.

Aplinkosaugos projektai:
• poveikio aplinkai vertinimas;
• dokumentacijos paruošimas.