Šilų k. vandentvarkos sistemų statyba ir renovacija

2004 m. Panevėžio raj. Šilų kaimo vandentvarkos sistema buvo prijungta prie UAB „Aukštaitijos vandenys“ tinklų.

UAB „GABIJA“ paruošė techninį projektą.