Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose

Sanglaudos fondo lėšomis 2004-2009 m. įgyvendintas Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų projektas. Jis apėmė 23 proc. Lietuvos teritorijos ir apie 15 proc. Lietuvos gyventojų. Vandentvarkos plėtros projektai buvo vykdomi Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neries ir Ventos-Lielupės baseinuose. Viena šio projekto dalių buvo Šiaulių miesto nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstrukcija, naujų tinklų statyba, siurblinių rekonstrukcija.

UAB „GABIJA“ parengė Šiaulių miesto Medelyno ir Kalniuko kvartalų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros techninį projektą.