Vandentvarkos objektų rekonstrukcija Kintuose

Lietuvai bendradarbiaujant su Kaliningrado sritimi, 2006-2008 m. buvo įgyvendinamas vandentvarkos projektas, siekant sumažinti bendrų vandens telkinių teršimą: rekonstruoti Kintų gyv. (Šilutės raj.) valymo įrenginiai, rekonstruoti ir naujai pakloti nuotekų tinklai, pastatyti nauji šuliniai ir nuotekų perpumpavimo siurblinė. Panašūs darbai atlikti ir Kaliningrado srityje. Tokiu būdu sumažintas teršalų kiekis, išleidžiamas su nuotekomis į Kuršių marias; prisidėta prie Baltijos jūros ekosistemų būklės išsaugojimo.

Vandentvarkos objektų projektavimą atliko UAB „GABIJA“.